v

2ο Animfest - Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Animation

2007

κατηγορία: Ομαδική Έκθεση
άτομο: Κωνσταντία Σοφοκλέους

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουμένων Σχεδίων, Αθήνα